Vedení účetnictví

· Účtování veškerých operací
· Evidence přijatých a vydaných faktur
· Vedení pokladny a plánování hotovosti
· Evidence bankovních účtů
· Evidence veškerého majetku

Závěrkové operace

· Zpracování roční účetní závěrky
· Příprava pokladů pro daňového poradce
· Příprava podkladů k inventarizaci

Daňová přiznání

· Daň z příjmů právnických osob
· Daň z příjmů fyzických osob
· Daň z přidané hodnoty
· Souhrnné hlášení, kontrolní hlášení
· Majetkové daně
· Vyúčtování přehledů pro ZP a OSSZ
· Vyúčtování a výpisy z evidence pro daňové účely

Mzdové účetnictví

· Kompletní personalistika
· Vypracování smluv, přihlášek, odhlášek, hlášení na ÚP, ELDP
· Zastupování v rámci kontrol u veřejných orgánů
· Měsíční zpracování mzdových podkladů (výplatní pásky, přehledy OSSZ, ZP, příprava příkazů do banky)
· Roční zpracování: ELDP, Mzdové listy zaměstnanců, zúčtování ročních daní zaměstnanců

Reporting

· Periodickécké předávání podkladů pro rozhodování
· Možnost nahlížet do účetního systému v reálném čase
· Vyhodnocování hospodářské situace klienta

Komplexní péče

· Založení firmy
· Účetní agenda
· Daňová agenda
· Personalistika
· Reporting
· Daňové plánování