Úvod Vedení daňové evidence Vedení účetnictví Mzdy Daně Reference Kontakty www.okucetnictvi.cz

 
Daně
· Přiznání k dani z příjmů fyzických
· Přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně všech povinných příloh (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha dle § 39 vyhl. 500/2002 Sb. )
· Přiznaní DPH, včetně kontrolního hlášení (povinnost 2016)
· Přiznání k silniční dani
· Přiznání k dani z nabití nemovitých věcí
· Přiznaní k dani z nemovitosti
· Přiznaní ke spotřební dani
· Ostatní dokumenty týkající se daní (registrace, různá hlášení apod.)

 

 
Věnujte se naplno činnosti
vlastní firmy
a starosti s vedením
účetních dokladů přenechte nám ….
www.okucetnictvi.cz